Aromatica

A R O M A T I C A .  (2017)

Foto-básnická sbírka. Autorské fotografie a texty, sazba, tisk. Inspirováno rokem stráveným ve Škole čichu (historie a příběhy vonných látek od počátku věků, umění vůní, parfémů, kadidel, vykuřovadel, vonná pyramida, vonná typologie…).